Tarieven, huisregels, privacy

Behandeling:
Een behandeling duurt ongeveer een uur en kost € 60. Met vóór en nagesprek zult u wat langer binnen zijn.

Voor de behandelingen heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts.

Vergoeding zorgverzekeraars:
De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk mijn behandeling, afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ik sta ook in de zorggids van VGZ. Vergoeding gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Kijk voor een lijst van alle zorgverzekeraars met hun vergoedingen. Of lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering om na te gaan of de behandeling vergoed wordt.

Voor vergoeding door uw zorgverzekeraar dien ik een aantal gegevens te noteren, o.a. voor op de nota die u ontvangt.  Graag de zorgpas meenemen.
Verder ben ik wettelijk verplicht om naar uw legitimatie te vragen. Neem hiervoor bij een eerste afspraak uw paspoort, ID kaart of rijbewijs mee.

Beroepsverenigingen:
Ik ben aangesloten bij:                                                                             Afbeeldingsresultaat voor logo VBAG

VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)
RBCZ (Register beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

BTW nr NL003653247B67

Klachten, geschillen, tuchtrecht:
Als U klachten heeft, over de behandeling of andere zaken, dan hoor ik dat graag en doe ik mijn uiterste best om dit op te lossen. Mocht ik U desondanks niet tevreden kunnen stellen dan kunt U terecht bij Quasir. ,stichting Zorggeschil of het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Klachtenprocedure per 1 januari 2020 (aansluiting bij beroepsvereniging VBAG)

quasirzorggeschil-logo-1000x288

Klik op het betreffende logo voor meer informatie.

Om mijn licentie te behouden volg ik jaarlijks geaccrediteerde bij- en nascholingen.

Algemene info & privacy


Huisregels

 • Een behandeling kan alleen plaatsvinden na het maken van een afspraak.
 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
 • Uw dossier, dat wettelijk 20 jaar bewaard dient te worden, bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. De therapeut, als enige toegang tot de gegevens in uw dossier, zal zich tot geheimhouding van persoonsgegevens houden zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving. Uw persoonsgegevens worden dan ook nooit afgestaan aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van u.
 • U heeft recht op inzage in uw eigen dossier.
 • De therapeut mag zonder instemming van u geen behandeling verrichten.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien u de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kunt u onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient u contact op te nemen met uw huisarts en/of specialist.
 • U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid.
 • Voetreflextherapie is geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als uw huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten zodat zij een medische diagnose kunnen stellen.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van Reflexologie niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.
 • Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten hiervan komen voor rekening van de cliënt.
 • Het is aan te bevelen om bij eventuele klacht over de behandeling eerst een persoonlijk gesprek te hebben met de therapeut om samen tot een passende oplossing te komen.